Báo giá

Trang báo giá

Báo giá dịch vụ SEO

Cơ bản

Mức giá tối thiểu

150 triệu

3-6 tháng

 • Thời gian SEO: 3-6 tháng
 • Số lượng từ khóa <300 từ
 • Có kế hoạch, báo cáo chi tiết
 • Cam kết TOP, TRAFFIC
 • Đảm bảo quyền lợi theo chính sách

Nâng cao

Mức giá tối thiểu

300 triệu

6-12 tháng

 • Thời gian SEO: 6- 12 tháng
 • Số lượng từ khóa <1000 từ
 • Kế hoạch, báo cáo chi tiết
 • Cam kết TOP, TRAFFIC
 • Đảm bảo quyền lợi theo chính sách

VIP

Mức giá tối thiểu

LIên hệ báo giá

Thời gian > 12 tháng

 • Thời gian SEO: > 12 tháng
 • Số lượng từ khoá: Không giới hjan
 • Kế hoạch, báo cáo chi tiết
 • Cam kết TOP, TRAFFIC
 • Đảm bảo quyền lợi theo chính sách

Chi phí seo website được chi sẽ bao gồm nhiều hạng mục và công việc khác nhau để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Các đầu mục được chi có thể kể đến như: Tình trạng của website, tối ưu tổng thể website ( cấu trúc, sitemap, content, file robot.txt, mobile frendly, 404, redirects, duplicate,..), Phân tích đối thủ, tối ưu các trang page, tối ưu content, onpage, offpage, duy trì xử lý dự án,…

Ngoài ra chi phí còn phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh của ngành hàng và độ khó của dự án đó. 

Hãy liên hệ để được chúng tôi báo giá chuẩn xác nhất cho bạn!

Trang báo giá

Google Ads

Quản trị

Liên hệ

 • Số lượng từ khoác <500 từ
 • Quản trị tài khoản
 • Được set up tài khoản
 • Lên kế hoạch, báo cáo chi tiết
 • Tư vấn chiến lược
 • Tối ưu, phân tích quảng cáo

Nâng cao

Liên hệ

 • Số lượng từ khóa: Không giới hạn
 • Quản trị cam kết chuyển đổi
 • Được set up tài khoản
 • Lên kế hoạch, báo cáo chi tiết
 • Tư vấn chiến lược
 • Tối ưu, phân tích quảng cáo

VIP

Liên hệ

 • Số lượng từ khóa: Không giới hạn
 • Thuê tài khoản hoặc tạo tài khoản
 • Quản trị cam kết chuyển đổi
 • Được lập kế hoạch, báo cáo chi tiết
 • Tư vấn chiến lược
 • Tối ưu, phân tích quảng cáo

Tất cả các gói DỊCH VỤ tại DigiOn đều sẽ được thiết kế riêng theo nhu cầu của Khách hàng và doanh nghiệp. 

Vì, với chúng tôi, sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp chính là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của DigiOn. 

Hãy liên hệ để được chúng tôi setup tạo gói dịch vụ phù hợp nhất với bạn và được báo giá chuẩn xác nhất!