Mr Linh Trương

Các bạn Digion chuyên môn tốt, quản lý dự án tốt, xử lý công việc nhanh, đã hợp tác vài dự án và chị thấy rất hài lòng.

Mr Linh Trương

Marketing manager Fast Finance